brug

Resultaten

De resultaten van het onderzoek worden met u doorgesproken en er wordt een behandelplan opgesteld. Hierbij worden middelen geadviseerd (homeopathisch/ orthomoleculair/ kruiden etc.) en zonodig adviezen over voeding en leefgewoontes gegeven. Eventueel kan worden verwezen naar een reguliere arts, osteopaat, fysiotherapeut, psycholoog e.a. Na het eerste consult krijgt u een verslag thuis gestuurd waarin u de bevindingen en de adviezen kunt nalezen. Dit kunt u ter inzage geven aan uw arts.

Na een aantal weken vindt er een vervolgafspraak plaats ter controle van de ingezette therapie.

Een Mesoloog behandelt vooral chronische klachten. Voor acute klachten is de Mesoloog in het algemeen niet bevoegd en de praktijk is hier niet op ingericht.

Registratie en Vereniging

De gediplomeerde Mesologen staan geregistreerd bij de Registratieraad voor Mesologen en zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Mesologie (NVVM). Deze vereniging regelt ondermeer het tuchtrecht, de klachtenprocedure en de beroepsethiek. De Mesoloog houdt zich aan de gedragscode van de beroepsgroep.

Een consult duurt 1 tot 1,5 uur. Kosten: € 91,00 per consult.

Er zijn al een groot aantal verzekeringemaatschappijen die een mesologisch consult gedeeltelijk of helemaal vergoeden. Soms vergoeden zij ook de medicatie die is voorgeschreven.

Bereikbaarheid

Buslijn 81 stopt op 50 meter van de praktijk. Vlakbij is voldoende gratis parkeergelegenheid.
De ingang van de praktijk is niet in de Pasteurstraat maar op het plein met de Vomar.

rbcz logo 250Ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg

logo vbag

Lid van VBAG

beachgirl